Hauka Laada Sellers

Info Hauka Laada müüjad.

Maksu- ja Tolliametil on 2017. aasta suvel plaanis külastada erinevaid avalikke üritusi, sealhulgas HAUKA LAATA kahel eesmärgil:

Vaata tööandjatega üle, kas töötajad on töötamise registris registreeritud ja töötasu on nõuetekohaselt deklareeritud. Maksu- ja Tolliamet soovib oma külastustega vähendada töötamise registreerimisega seotud rikkumisi ning toetada võrdset konkurentsi ettevõtjate vahel.
NB! Tööde registreerimine on võimalik ka lihtsustatud korras telefoni või SMS-i teel numbrile 1811, juhised SMS-i saatmiseks leiate siit .

Anda teavet alkoholi käitlejatele, sealhulgas lahja alkoholi ja koduõlle müüjatele, levitades selleteemalisi voldikuid.

12.06.2017

Müügikohtade broneerimine on lõppenud, kõik broneeritavad kohad on välja müüdud. Reserveeritud müügikohad tühistatakse 11. augustil kell 9.00-16.00. 11. augustil kell 10.00 ja 12. augustil kell 5.00 – 8.00 on võimalik otsida müügikohta väljaspool broneerimisala: – Kreutzwaldi ja Kooli tee ristmikul Võru poole – Tamme ja Veski tn. ristmikult Vana-Antsla poole.