Hauka Fair

Hauka laat 2016 tänab kõiki osalejaid!

Kohtumiseni juba vähem kui aasta pärast: 12.-13. august 2017

Juhtimismeeskond

05.07.2016

MÄRKUS!
Maksu- ja Tolliametil on plaanis 13.-14. augustil külastada Hauka laata, et saada kinnitust teenuseid ja kaupu pakkuvate ettevõtete töötajate registreerimise kohta üritusel töötamise registris. Visiidi laiem eesmärk on vähendada töötamise registriga seotud rikkumisi ning toetada võrdset konkurentsi ettevõtete vahel.

Messi korraldajatena soovitame kõigil Hauka laadal osalejatel tutvuda oma töötajate (sh Vabatahtlike) registreerimisega seotud nõuetega ning teha ära kõik sellega seotud vajalikud toimingud.

Lisainfot töötajate registreerimise kohta saab MTA kodulehelt või telefonil 8800810.

Kohtumiseni Hauka laadal
korraldajad

11.11.2015

Hauka Laada külastatavuse uuring valmis 7.-9. august 2015 Uuring viidi läbi passiivse mobiilpositsioneerimisega kogutud andmete põhjal. Eesti-siseselt võeti arvesse üks väljamineva kõne operatsioon, SMS-i või andmeside kasutamine, samuti said sissetulevad kõned välismaalased.

See uuring ei pretendeeri 100% tõele, kuid annab aimu mõnest suurusjärgust, mida meilt pidevalt küsitakse.